De spelregels van TesToTel voor iedereen:

Iedereen (consument, leverancier, testlocatie, welke partij dan ook) maakt zelf afspraken met elkaar. (prijzen, boekingen, compensaties, kwaliteit, echt alle afspraken). TesToTel is hierin nooit een partij.
Testlocaties en leveranciers kunnen een account aanmaken op TesToTel en zelf producten aan hun account koppelen. Producten die nog niet in de lijst zijn opgenomen kunnen worden aangevraagd.
De TesToTel formule is uitsluitend bedoeld voor producten die in Nederland legaal zijn en legaal te koop worden aangeboden. Alle uitingen die illegaal of onwenselijk zijn worden zonder aankondiging verwijderd. Indien nodig geacht, wordt melding gemaakt bij betreffende instanties.

Iedereen blijft baas in eigen huis.

De aangesloten testlocaties en leveranciers zijn zelf verantwoordelijk voor de juiste eigen informatie op de TesToTel site. Na inloggen kunnen gegevens direct online worden gewijzigd.

Bij een schriftelijke klacht van wie dan ook (anonieme klachten uitgesloten), wordt betreffende partij, door TesToTel, binnen 48 uur met een email op de hoogte gesteld van de klacht. Komt er binnen 48 uur na deze melding geen afdoende schriftelijke reactie, dan wordt het product (of indien nodig het volledige adres) waar de klacht over gaat van de site gehaald. Kan leverancier en /of testlocatie aannemelijk maken dat de klacht ongegrond was, dan wordt alles kosteloos terug gezet.

Repeterende aanbevelingen van consumenten zullen met betreffende partijen gecommuniceerd worden. Zo krijgen testlocaties en leveranciers een beeld van wensen die leven.

Uiteraard luisteren we serieus naar argumenten, maar het TesToTel team bepaalt zelf welke producten en locaties toelaatbaar worden geacht op de TesToTel site.